Regulamin Kącika dla Dzieci

Regulamin Kącika dla Dzieci

Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

1. Kącik dla Dzieci służy zarejestrowanym czytelnikom Biblioteki i ich dzieciom lub podopiecznym.

2. Z Kącika Malucha mogą korzystać dzieci w wieku do lat 7.

2. Dzieci mogą bawić się tylko w obrębie Kącika.

3. Przed wejściem do Kącika należy zdjąć obuwie.

Czytaj więcej: Regulamin Kącika dla Dzieci

Regulamin korzystania z Kącika Gier

 

1.Gry i konsolę PS4 udostępnia się w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży.

2.Konsola PS4 przeznaczona jest wyłącznie dla czytelników Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu posiadających AKTYWNĄ kartę biblioteczną.

3.Przed przystąpieniem do gry należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Czytaj więcej: Regulamin korzystania z Kącika Gier

Regulamin Wypożyczalni

             REGULAMIN 

Wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

§ 1. Prawo korzystania

1.Z wypożyczalni dla dorosłych mogą korzystać bezpłatnie wszyscy czytelnicy w wieku powyżej 16 lat. Z oddziału dla dzieci mogą korzystać bezpłatnie wszyscy czytelnicy w wieku od 0 do 16 lat.

2.Przy zapisie należy:

a) okazać ważny dokument tożsamości;

b) podpisać wypełnioną kartę zapisu.

3.Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

4.Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach osobowych.

5.W wypożyczalni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów i posiłków.

§ 2. Kaucja

1.Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami Miasta i Gminy Zbąszyń, pobiera się kaucję zwrotną w wysokości 50 zł.

§ 3. Wypożyczanie

1.Dostęp do katalogu elektronicznego jest możliwy ze stanowiska komputerowego w Bibliotece oraz ze strony internetowej biblioteki pod adresem  http://www.biblioteka.zbaszyn.pl/

2.Czytelnik w wypożyczalni na miejscu korzysta z wolnego dostępu do półek, samodzielnie wybiera książki. Czytelnicy posiadający aktywowaną kartę biblioteczną mają możliwość samodzielnego sprawdzania stanu konta czytelniczego w Internecie. Po poprawnym zalogowaniu czytelnik ma możliwość sprawdzenia tytułów książek wypożyczonych oraz przewidzianych terminów zwrotu egzemplarzy, a także dokonania rezerwacji lub zamówienia książek na podstawie katalogu internetowego.

3.Jednorazowo wypożyczyć można 5 woluminów, w tym 2 egzemplarze z zasobów multimedialnych, które wypożyczane są na okres 35 dni. Gry planszowe i filmy na DVD wypożyczyć można na 14 dni.

Czytaj więcej: Regulamin Wypożyczalni

Regulamin Czytelni

REGULAMIN

Czytelni Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

§ 1.

1.Z czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami.

2.Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. Ustalonym w cenniku opłatom podlegają tylko usługi wydruku i kserograficzne zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.Biblioteka świadczy usługi kserograficzne przede wszystkim z materiałów własnych Biblioteki, o ile nie jest to sprzeczne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904, z późn. zm.). Usługi kserograficzne są wykonywane w miarę możliwości czasowych bibliotekarza.

4. Wierzchnie okrycie i torbę/plecak należy zostawić w szatni lub w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

5.Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.

6.W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

7. Należy poinformować bibliotekarza o wnoszonych materiałach własnych.

Czytaj więcej: Regulamin Czytelni

Regulamin Czytelni Internetowej

REGULAMIN

Czytelni Internetowej Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

1.Użytkownik Czytelni ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Korzystanie z komputerów w Czytelni Internetowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2.Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna w godzinach otwarcia Biblioteki. Korzystanie z niej jest bezpłatne.

3.Wyszukiwanie internetowe powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym. Korzystanie z komputerów w takich celach traktowane jest priorytetowo.

4.Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłe z przyczyn leżących poza Biblioteką.

5.Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.

6.Czytelnik powinien okazać bibliotekarzowi ważny dokument tożsamości z fotografią. 

7.Pracownicy biblioteki na życzenie użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.

Czytaj więcej: Regulamin Czytelni Internetowej