Regulamin Czytelni

REGULAMIN

Czytelni Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

§ 1.

1.Z czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami.

2.Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. Ustalonym w cenniku opłatom podlegają tylko usługi wydruku i kserograficzne zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.Biblioteka świadczy usługi kserograficzne przede wszystkim z materiałów własnych Biblioteki, o ile nie jest to sprzeczne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904, z późn. zm.). Usługi kserograficzne są wykonywane w miarę możliwości czasowych bibliotekarza.

4. Wierzchnie okrycie i torbę/plecak należy zostawić w szatni lub w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

5.Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.

6.W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

7. Należy poinformować bibliotekarza o wnoszonych materiałach własnych.

Czytaj więcej: Regulamin Czytelni

Regulamin Czytelni Internetowej

REGULAMIN

Czytelni Internetowej Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

1.Użytkownik Czytelni ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Korzystanie z komputerów w Czytelni Internetowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2.Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna w godzinach otwarcia Biblioteki. Korzystanie z niej jest bezpłatne.

3.Wyszukiwanie internetowe powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym. Korzystanie z komputerów w takich celach traktowane jest priorytetowo.

4.Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłe z przyczyn leżących poza Biblioteką.

5.Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.

6.Czytelnik powinien okazać bibliotekarzowi ważny dokument tożsamości z fotografią. 

7.Pracownicy biblioteki na życzenie użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.

Czytaj więcej: Regulamin Czytelni Internetowej

Regulamin Czytelni Czasopism w sali multimedialnej

REGULAMIN

Czytelni Czasopism w sali multimedialnej Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

§ 1.

1.Z czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami.

2.Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. 

3.Wierzchnie okrycie należy zostawić w szatni.

4.Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.

5.W czytelni obowiązuje cisza.

Czytaj więcej: Regulamin Czytelni Czasopism w sali multimedialnej