Regulamin korzystania z Kącika Gier

 

4.Korzysta się z gier będących własnością Biblioteki i w niej udostępnianych.

5.Korzystanie z gier jest bezpłatne.

6.Z gry może korzystać jednorazowo od 1 do 2 osób.

7.Zgłaszając się do gry, należy z góry określić liczbę graczy.

8.Z gier korzysta się maksymalnie przez 1 godzinę.

9.Grać można wyłącznie w gry odpowiednie do wieku użytkownika.

10.Dzieci do lat 7 mogą korzystać z gier wyłącznie pod nadzorem rodzica lub dorosłego opiekuna.

11.Rozpoczęcie i zakończenie gry następuje za pośrednictwem bibliotekarza.

12.Podczas gry poziom dźwięku ustala się z bibliotekarzem.

13.Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń o charakterze porządkowym wydawanych przez dyżurującego bibliotekarza.

14.Korzystając z gry należy zachować szczególną ostrożność w posługiwaniu się powierzonymi urządzeniami. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu, a w przypadku osoby nieletniej jego rodzice lub opiekunowie prawni.

15.Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z gier na PS4. Decyzję o czasowym pozbawieniu dostępu podejmuje dyżurujący bibliotekarz, a o stałym – Kierownik Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu.

 

Ostrzeżenie dotyczące zdrowia

 

Gracz jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania poniższych zasad bezpieczeństwa. Przestrzeganie poniższych zasad przez dzieci powinni nadzorować rodzice / opiekunowie: 

1.Niektórzy ludzie są wrażliwi na błyskające lub migoczące światła lub pojawiające się na ekranie geometryczne kształty i wzory. Mogą cierpieć na nie zdiagnozowaną epilepsję lub doświadczać ataków epileptycznych podczas oglądania telewizji lub grania w gry interaktywne. 

2.Jeżeli cierpisz na epilepsję, skonsultuj się z lekarzem, zanim zaczniesz grać w gry interaktywne. Nie graj, jeśli odczuwasz zmęczenie lub senność. 

3.Graj zawsze w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, zachowując bezpieczną odległość od telewizora lub monitora komputera. 

4.Przerwij grę, jeśli odczuwasz zawroty głowy, nudności, zmęczenie, jeżeli rozbolała Cię głowa, oczy, uszy lub odczuwasz ból w okolicy dłoni lub ramion. 

5.Bezzwłocznie udaj się do lekarza, jeżeli w czasie gry zaobserwujesz u siebie następujące objawy: kłopoty ze wzrokiem, drgawki mięśni, inne mimowolne ruchy, utrata świadomości, zawroty czy konwulsje. 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 16.01.2017 r.