Regulamin Kącika dla Dzieci

 

4. W Kąciku nie spożywa się pokarmów ani napojów.

5. Po zabawie należy posprzątać.

6. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zabawy odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

7.Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez dzieci.

8. W przypadku spowodowania przez dzieci zagrożenia bezpieczeństwa własnego lub innych użytkowników, bibliotekarz ma prawo wezwania rodzica (opiekuna) i usunięcia dziecka z Kącika.

Regulamin obowiązuje od 16.01.2017 r.