Regulamin wypożyczania czytników w Bibliotece Publicznej

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTNIKÓW
                      w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu
I. WYPOŻYCZANIE CZYTNIKÓW
1. Czytniki książek elektronicznych wypożyczane są wyłącznie pełnoletnim Czytelnikom,  zameldowanym na terenie gminy 
Zbąszyń, którzy regularnie korzystają z Biblioteki, są osobiście znani personelowi Biblioteki i nie mającym wobec niej zaległych zobowiązań.
2.Warunkiem wypożyczenia czytnika książek elektronicznych jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
3. Czytelnik może wypożyczyć czytnik maksymalnie na okres 30 dni.
 

Czytaj więcej: Regulamin wypożyczania czytników w Bibliotece Publicznej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Czytelników Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59 a, 64-360 Zbąszyń.

Czytaj więcej: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Stawki użyczenia sal w Bibliotece

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2023 Dyrektora Zbąszyńskiego Centrum Kultury z dnia 2.stycznia 2023 roku  ustala się następujące stawki czynszowe za najem pomieszczeń w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu:

Czytaj więcej: Stawki użyczenia sal w Bibliotece

Regulamin wypożyczania gier planszowych

REGULAMIN 

wypożyczania gier planszowych

§ 1

1.Regulamin określa warunki i zasady wypożyczenia Gier planszowych ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu.

§ 2

1.Wypożyczenie gier planszowych jest bezpłatne.

2.Wypożyczenia mogą dokonywać wyłącznie zarejestrowani Czytelnicy, którzy posiadają aktywne konto biblioteczne.

3.Samodzielnie grę planszową może wypożyczyć Czytelnik, który ukończył 13 lat. 

4.Jednorazowo można wypożyczyć jedną grę na okres 14 dni.

Czytaj więcej: Regulamin wypożyczania gier planszowych

Regulamin korzystania i wypożyczania tabletów w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu

 Regulamin korzystania i wypożyczania tabletów w Bibliotece Publicznej w  Zbąszyniu

 

I. ZASADY KORZYSTANIA Z TABLETÓW

1.Biblioteka udostępnia na miejscu do korzystania przez Czytelników 4 tablety marki Lenovo wraz z akcesoriami. 

2.Każdy Czytelnik może korzystać z tabletu w godzinach otwarcia biblioteki w nieograniczonym wymiarze czasu, chyba że liczba chętnych do korzystania z tabletu jest większa niż liczba dostępnych tabletów. W takiej sytuacji jednorazowy czas korzystania z tabletu ograniczony jest do 1 godziny.  

3.Tablety podłączone są do sieci Wi-Fi Biblioteki, za pomocą której mogą łączyć się z Internetem. 

4.Czytelnik korzysta z tabletu na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność karną. 

Czytaj więcej: Regulamin korzystania i wypożyczania tabletów w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu