Regulamin korzystania i wypożyczania tabletów w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu

 

Regulamin korzystania i wypożyczania tabletów w Bibliotece Publicznej w  Zbąszyniu

 

I. ZASADY KORZYSTANIA Z TABLETÓW

1.Biblioteka udostępnia na miejscu do korzystania przez Czytelników 4 tablety marki Lenovo wraz z akcesoriami. 

2.Każdy Czytelnik może korzystać z tabletu w godzinach otwarcia biblioteki w nieograniczonym wymiarze czasu, chyba że liczba chętnych do korzystania z tabletu jest większa niż liczba dostępnych tabletów. W takiej sytuacji jednorazowy czas korzystania z tabletu ograniczony jest do 1 godziny.  

3.Tablety podłączone są do sieci Wi-Fi Biblioteki, za pomocą której mogą łączyć się z Internetem. 

4.Czytelnik korzysta z tabletu na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność karną. 

5.Korzystając z tabletu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności Czytelnik nie może zamieszczać w Internecie: 

•obrazów przemocy, 

•treści pornograficznych,  

•treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne, 

•treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,  

•wizerunku osoby bez jej zgody,  

•danych osobowych innych osób, 

•reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu, 

•treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.  

6.Zabronione jest także wysyłanie spamu (mass mailing), próba obejścia zabezpieczeń technicznych, próba nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używanie fałszywego adresu IP, wysyłanie wirusów komputerów lub innego niebezpiecznego oprogramowania oraz wszelkie inne działania zagrażające bezpieczeństwu Internetu i jego użytkowników. 

7.Tablety wyposażone są w aplikacje umożliwiające naukę, tworzenie i dzielenie się treściami, a także zabawę. Czytelnik nie może samodzielnie instalować na tablecie żadnych dodatkowych aplikacji. Czytelnik może zaproponować Bibliotece zainstalowanie dodatkowych aplikacji. O instalacji bądź jej odmowie Biblioteka zdecyduje wedle własnego uznania. 

8.Na zakończenie korzystania z tabletu Czytelnik zobowiązany jest usunąć z tabletu wszelkie dane osobowe, aplikacje bądź inne treści, które na nim umieści. Czytelnik zobowiązany jest do wylogowania się ze wszelkich internetowych aplikacji, z których korzystał, np. bankowości internetowej. Czytelnik usunie z przeglądarki internetowej historię wyszukiwania. 

9.Czytelnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie zastosowania się do postanowień pkt. 7 powyżej, Biblioteka może usunąć z tabletu wszelkie dane i treści umieszczone na nim przez Czytelnika. Jednak w żadnym wypadku Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu za pośrednictwem tabletu. 

Czytaj więcej: Regulamin korzystania i wypożyczania tabletów w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu

Regulamin Kącika dla Dzieci

Regulamin Kącika dla Dzieci

Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

1. Kącik dla Dzieci służy zarejestrowanym czytelnikom Biblioteki i ich dzieciom lub podopiecznym.

2. Z Kącika Malucha mogą korzystać dzieci w wieku do lat 7.

2. Dzieci mogą bawić się tylko w obrębie Kącika.

3. Przed wejściem do Kącika należy zdjąć obuwie.

Czytaj więcej: Regulamin Kącika dla Dzieci

Regulamin korzystania z Kącika Gier

 

1.Gry i konsolę PS4 udostępnia się w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży.

2.Konsola PS4 przeznaczona jest wyłącznie dla czytelników Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu posiadających AKTYWNĄ kartę biblioteczną.

3.Przed przystąpieniem do gry należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Czytaj więcej: Regulamin korzystania z Kącika Gier

Regulamin Wypożyczalni

             REGULAMIN 

Wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

§ 1. Prawo korzystania

1.Z wypożyczalni dla dorosłych mogą korzystać bezpłatnie wszyscy czytelnicy w wieku powyżej 16 lat. Z oddziału dla dzieci mogą korzystać bezpłatnie wszyscy czytelnicy w wieku od 0 do 16 lat.

2.Przy zapisie należy:

a) okazać ważny dokument tożsamości;

b) podpisać wypełnioną kartę zapisu.

3.Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

4.Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach osobowych.

5.W wypożyczalni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów i posiłków.

§ 2. Kaucja

1.Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami Miasta i Gminy Zbąszyń, pobiera się kaucję zwrotną w wysokości 50 zł.

§ 3. Wypożyczanie

1.Dostęp do katalogu elektronicznego jest możliwy ze stanowiska komputerowego w Bibliotece oraz ze strony internetowej biblioteki pod adresem  http://www.biblioteka.zbaszyn.pl/

2.Czytelnik w wypożyczalni na miejscu korzysta z wolnego dostępu do półek, samodzielnie wybiera książki. Czytelnicy posiadający aktywowaną kartę biblioteczną mają możliwość samodzielnego sprawdzania stanu konta czytelniczego w Internecie. Po poprawnym zalogowaniu czytelnik ma możliwość sprawdzenia tytułów książek wypożyczonych oraz przewidzianych terminów zwrotu egzemplarzy, a także dokonania rezerwacji lub zamówienia książek na podstawie katalogu internetowego.

3.Jednorazowo wypożyczyć można 5 woluminów, w tym 2 egzemplarze z zasobów multimedialnych, które wypożyczane są na okres 35 dni.

Czytaj więcej: Regulamin Wypożyczalni

Regulamin Czytelni

REGULAMIN

Czytelni Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

§ 1.

1.Z czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami.

2.Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. Ustalonym w cenniku opłatom podlegają tylko usługi wydruku i kserograficzne zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.Biblioteka świadczy usługi kserograficzne przede wszystkim z materiałów własnych Biblioteki, o ile nie jest to sprzeczne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904, z późn. zm.). Usługi kserograficzne są wykonywane w miarę możliwości czasowych bibliotekarza.

4. Wierzchnie okrycie i torbę/plecak należy zostawić w szatni lub w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

5.Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.

6.W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

7. Należy poinformować bibliotekarza o wnoszonych materiałach własnych.

Czytaj więcej: Regulamin Czytelni