O podstawach genealogii

Jak zacząć poszukiwania informacji o swojej rodzinie? O podstawach genealogii opowiedziała pani Joanna Lubierska-Lewandowska (Biuro Usług Genealogicznych ORIGO w Poznaniu). Wykład, skierowany do słuchaczy UTW, odbył się w piątek 8 grudnia w bibliotece. Joanna Lubierska-Lewandowska od końca lat 90. XX wieku wykonuje kwerendy genealogiczne w archiwach kościelnych i państwowych. Od 2006 roku jest członkiem (współzałożycielem) Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”. Przez kilka ostatnich lat współpracowała z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, w którym odpowiedzialna była za kwerendy genealogiczne. Nie ogranicza się jedynie do źródeł metrykalnych, w kwerendzie stara się wykorzystywać różne źródła, które mogą pomóc w odtworzeniu danej historii rodziny. [źródło: http://www.origo-gen.pl/]

 

Zobacz zdjęcia z wykładu