Forum UTW Regionu Kozła

W zbąszyńskiej bibliotece odbyło się I Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku Regionu Kozła. Wzięli w nim udział przedstawiciele uniwersytetów ze Zbąszynia, Zbąszynka, Kargowej i Babimostu, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających seniorów z pozostałych gmin: przedstawiciele Koła Emerytów i Rencistów z Siedlca oraz delegacja Stowarzyszenia Trzcielscy Seniorzy z Trzciela. Spotkanie otworzył Witold Silski, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, które było inicjatorem i współgospodarzem wydarzenia razem z Biblioteką Publiczną i UTW w Zbąszyniu. Gości powitał też Marek Orzechowski, zastępca Burmistrza Zbąszynia, który zaprosił wszystkich do zwiedzania zbąszyńskiego Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor”. Kierownik placówki, Marta Nowotnik, opowiedziała gościom, jak ta instytucja funkcjonuje na co dzień. 

 Po powrocie do biblioteki seniorzy zostali przywitani oficjalnie także przez starostę Stowarzyszenia Gmin RP Regionu Kozła, Jerzego Fabisia. 

Następnie poszczególne uniwersytety i organizacje senioralne zaprezentowały na forum swoją działalność. Jako pierwsza głos zabrała prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zbąszyniu, Małgorzata Przybylska, która opowiedziała nie tylko o działalności organizacji, ale też o zasadach funkcjonowania UTW. Dyskusja, która pojawiała się w trakcie poszczególnych prezentacji pozostałych UTW i organizacji senioralnych dotyczyła potrzeb osób starszych zrzeszonych na uniwersytetach, możliwości nawiązania współpracy i organizacji wspólnych przedsięwzięć integrujących środowisko uniwersytetów. Okazało się, że UTW w Regionie Kozła funkcjonują w różny sposób, ponieważ nie ma przepisów standaryzujących działalność tego typu organizacji. 

Prezes LGD RK zadeklarował chęć spotykania się w poszczególnych gminach z reprezentantami UTW i rozmawiania o potrzebach poszczególnych środowisk. Spotkania takie zaplanowano wstępnie na luty 2018 roku.

Zobacz galerię zdjęć

(arg)