Odjazdowy Bibliotekarz 2017

Bibliotekarki na rowery! Biblioteka wsiada na rower i jedzie w teren!

Odjazdowy Bibliotekarz - impreza dla miłośników książek, którzy także lubią aktywnie spędzać czas - już w sobotę 20 maja. W tym roku łączymy siły z organizatorami IV Rodzinnego Rajdu Rowerowego: Gminą Zbąszyń, Sołectwem w Nądni, Zbąszyńskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Dziennym Domem Pobytu "Senior-Wigor" w Zbąszyniu.

UWAGA! Zbiórka wszystkich rowerzystów w Łazienkach o godz. 15.00! (plaża miejska)

 

Plan imprezy przedstawia się następująco:

15.00 - zbiórka wszystkich uczestników rajdu i oficjalne otwarcie imprezy

Przejazd na aleję dębowa w Nądni i dalej do Sali wiejskiej

Poczęstunek

Występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych

Turniej strzelectwa sportowego

Konkursy – gra memory Biblioteki Publicznej „Zbąszyń – znam to, gram w to!” (nagrody: książki dla dzieci - do wyboru)

Konkursy sprawnościowe dla dzieci

Rozstrzygnięcie konkursu dla uczestników rajdu rowerowego na przebranie retro

20.00 - zabawa taneczna

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRZEBRANIE RETRO

1.Organizatorem konkursu są: Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu i Gmina Zbąszyń.

2.Konkurs odbędzie się w dniu 20 maja 2017 w czasie IV  Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

3.Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się zawodnika i udział w rajdzie.

4. W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni.

5.Przedmiotem konkursu jest wyłonienie osoby lub osób, której/których strój najlepiej odda charakter retro. Przy ocenianiu będą brane pod uwagę:

- oryginalność przebrania;

- dodatkowe akcesoria;

- ogólne wrażenie artystyczne.

6.Organizator powoła Komisję Konkursową, która dokona wyboru najlepszego przebrania.

7.W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

8.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu imprezy w Nądni podczas rodzinnego pikniku.

9.Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. 2002 Nr. 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z Konkursem. Zgłoszenie się do Konkursu oznacza również wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika/„modela”. 

10.Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu pod numerem tel. 68 3860 700. 

11.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

12.Sytuacje sporne rozstrzyga Organizator.